QS Lifeline - Räddningslina

Sale:
895 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
5000
Type:
QS Lifeline PRO
Quantity:
QS Lifeline är en smidig kastlina som lätt kan kastas ut 15 meter till en nödställd.

När linan träffar vattenytan blåses en enhet upp, som ger den nödställde något att flyta på samt underlättar indragningen till säkerhet på land/båt.

Observera att linan ska hållas i torrt förvar när den inte används. Byt bara ut CO2-patronen och den svarta saltpatronen så är linan klar att återanvändas.