Yrkes­högskolan, Göteborg

"Quicksave är det bästa redskap som tagits fram sedan "livbojen" för att undsätta människor i nöd, vid vattenlivräddning, såväl i vattenytan som under.

Redskapet är en stor hjälp för en räddningsdykare vid insats och livräddning"

 

Dan Hedberg
Utbildningsledare
Yrkeshögskoleutbildning
Göteborgs Stad Utbildning
 

Räddnings­dykare, Dala-Mitt

"Den fungerar som en vanlig frälsarkrans på ytan men den här kan man ta med sig ner under ytan. Den är enkel att simma med och tar ingen plats."

Anders Högosta, Räddningsdykare
Räddningstjänsten DalaMitt

www.dalamitt.se

Svenska Liv­räddnings­säll­skapet Gotland

"Det bästa med Quicksave är att det är mycket flytkraft på lite yta. Underlättar utrymmesmässigt i våra små räddningsbåtar.
Sedan att man tillför den drabbade och inte sig själv flytkraft. Man får mer kontroll på hela räddningen på det sättet."

Svenska Livräddningssällskapets Gotland
Tord Thuresson, Bevakningschef

www.slsgotland.se