QS Buoy - Räddningsboj

Sale:
795 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
4000
Type:
QS BUOY
Quantity:
QS BUOY is a lifebouy which provides buoyancy inflated by pulling the chord manually.
QS BUOY is small size and neutral bouancy makes it perfect for increased safety at all kinds of activities near water.

QS BUOY can easily be hung on the life jacket to get a lifebuoy on the excursion.
QS BUOY is small and lightweight but provides enough buoyancy to keep a full grown man secured on the surface.
Can also be used as an extended arm to reach a person in the water from the boat, bridge or to pull up an ice skater who has gone through the ice.

QS BUOY is easily reloaded and is ready to be used again in a few minutes.
QS BUOY has a low cost and highly effective safety solution for all water sports.

-----------------------------------------------------------------------

QS BUOY är en liten livboj som enkelt erbjuder flytkraft genom att dra i den röda kulan.
QS BUOY är liten och flytkraften gör den perfekt för ökad säkerhet vid alla typer av aktiviteter i närheten av vatten.

QS BUOY kan även lätt hängas på flytvästen för att få en livboj med på utflykten.
QS BUOY är liten och lätt, men ger tillräckligt flytkraft för att hålla en fullvuxen man fäst på ytan.
Kan också användas som en förlängd arm för att nå en person i vattnet från båten, kanoten eller att dra upp en skridskoåkaren som har gått igenom isen.

QS BUOY kan enkelt laddas om och är redo att användas igen på några minuter.
QS BUOY har en låg kostnad och mycket effektiv säkerhetslösning för alla vattensporter.